Oprawa najcenniejszych książek, którym oprawy zabrakło.
Nie zawsze udaje się z powodzeniem starą oprawę zachować, nie zawsze jest to racjonalne pod względem kosztów, nie zawsze po prostu warto.
Książka, jeśli ma żyć długo i bezpiecznie, wymaga dobrej oprawy. Od co najmniej 600 lat do dziś nie wymyślono lepszej oprawy dla książki niż oprawa ze skór szlachetnych, nie istnieją techniki inne niż rękodzielne, zdolne dodać oprawie kolejną wartość - piękno, które ułatwia książce dalsze przetrwanie. W wykonywaniu takich to właśnie opraw się specjalizujemy.