Orientacyjna wycena - planowany zakres prac - konsultacje w trakcie realizacji zlecenia
Na każdym etapie pozyskujemy dodatkowe dane, które pozwalają na coraz to dokładniejsze ustalenie zakresu prac oraz na optymalizację metod pracy pod względem skuteczności osiągnięcia wyznaczonych celów, jak również kosztów pracy i materiałów.
W stanowczej większości przypadków już na poziomie prognozy prac, czyli na etapie wstępnym, w 90% trafnie wyceniamy koszty zlecenia.
Nie pobieramy opłat za wstępną analizę stanu zachowania przekazanych lub sfotografowanych obiektów oraz prognozę zakresu prac, które możemy uznać za celowe. Koszty ekspertyz niezbędnych do realizacji zlecenia wliczamy w cenę każdej planowanej czynności. Wykluczamy możliwość wykonania prac nieuwzględnionych w planie wykonawczym bez konsultacji ze Zleceniodawcą, tym samym wykluczamy wystąpienie niespodziewanych kosztów.

Kosztowne bywają prace nad papierem
Prace przywracające dobry stan papieru kart posiadają ograniczoną skuteczność, aczkolwiek każdą kartę możemy ocalić, bywa to jednak czasochłonne.

Luźne lub wypadające z książki kartki
Warto zwrócić uwagę, w którym miejscu książki szycie zostało uszkodzone, jeśli nitki popękały w wielu miejscach książki lub w środku książki, a nie wśród kilku lub kilkunastu pierwszych lub ostatnich kartek, to zeszycie wszystkich kart bywa żmudne.

Rozerwania i pęknięcia w miejscu zginania się okładki
Przegub, czyli miejsce, w którym zginają się okładki podczas otwierania książki, często ulega naderwaniu lub rozerwaniu. W tym miejscu przenoszą się siły, naprawy wymaga całe zespolenie okładek z grzbietem.

Grzbiet okładki przyklejony do grzbietu bloku kartek książki
To ślad działalności amatorów "taniej" konserwacji, która przyczynia się niejednokroć do nieodwracalnego zniszczenia i okładki, i kart lub wymusza kosztowne czynności renowacyjne.